Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě (1994–)

Základem pozdější Slezské univerzity se staly dislokované nové fakulty Masarykovy univerzity v Brně, založené v roce 1990 v Opavě (Filozoficko-přírodovědecká fakulta) a v Karviné (Obchodně podnikatelská fakulta). Tyto fakulty se v roce 1991 sloučily do nově zřízené Slezské univerzity, v roce 2008 se od Filozoficko-přírodovědecké fakulty oddělila Fakulta veřejných politik, se sídlem rovněž v Opavě. Fakulta veřejných politik se člení na čtyři ústavy, z nichž má sociologii nejblíže Ústav veřejné správy a regionální politiky. Navazuje přitom na společenskovědní katedru původní Filozoficko-přírodovědecké fakulty, která již od roku 1994 realizovala studium veřejné správy a regionální politiky (od roku 1997 Ústav společenských věd, 2003 rozdělený na Ústav veřejné správy a regionální politiky a Ústav pedagogických a psychologických věd). Prvním garantem oboru se stal sociolog Zdeněk Suda, na budování pracoviště se zpočátku podílel rovněž Jaroslav Kapr. V roce 2013 vzniklo v rámci fakulty Centrum empirických výzkumů, které vede Dušan Janák.

Zdeněk R. Nešpor