Sociální pracovnice

Sociální pracovnice (1932–1948)

Sociální pracovnice 01.jpg

Prakticky orientovaný měsíčník Organisace sociálních pracovnic, v prvních dvou ročnících vydávaný jen jako rozmnoženina (1932–1933); časopis přitom navazoval na neperiodické interní Zprávy Organisace sociálních pracovnic, vydávané od roku 1926. Redaktorkou byla L. Fischerová, časopis přinášel kratičké informační články, recenze a glosy bez vědeckých ambicí, referoval o domácím i zahraničním vývoji v oblasti sociální a zdravotní péče a částečně také o sociální politice. V následujících ročnících se začaly objevovat také populárně odborné články napsané akademickými autory a došlo k celkovému zvýšení kvality časopisu. Do Sociální pracovnice psali například I. Arnošt Bláha, Josef Macek, Otakar Machotka, Jaroslav Šíma nebo Evžen Štefánek. Naopak poválečné ročníky byly po této stránce slabší, vědečtěji orientovaní autoři do časopisu přestali přispívat a jeho konec nastal úředním zastavením po únoru 1948 (z posledního, 17. ročníku tak vyšlo pouze první číslo).

Zdeněk R. Nešpor