Sociální studia

Sociální studia (2004–)

Sociální studia 01.jpg

Časopis Sociální studia navazuje na stejnojmenný sborník brněnské Školy sociálních studií v rámci Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, respektive po jejím osamostatnění (1998) na sborník Fakulty sociálních studií MU. Před vznikem tohoto sborníku existoval Sborník prací Filosofické fakulty brněnské univerzity – Řada sociálněvědná (G) (1957–1996) (viz). Sborník Sociální studia vycházel 1–2 x ročně v letech 1996–2003 jako publikační platforma vyučujících a studentů Fakulty sociálních studií, některá čísla byla tematicky zaměřená.

V roce 2004 byl sborník přeměněn na stejnojmenný časopis vycházející dvakrát ročně, výrazněji se také otevřel externím autorům. Všechna čísla přitom jsou tematicky uzavřená, byť kromě studií obsahují také recenze a zprávy. Šéfredaktorem Sociálních studií se stal Radim Marada (2004–2010) a po něm Roman Vido (od 2011), jednotlivá čísla ovšem současně mají své vlastní editory. Periodicita časopisu v roce 2007 stoupla na čtvrtletník.

Zdeněk R. Nešpor