Sborník prací Filosofické fakulty brněnské univerzity – Řada sociálněvědná (G)

Sborník prací Filosofické fakulty brněnské univerzity – Řada sociálněvědná (G) (1957–1995)

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity 01.jpg

Ročenka Filosofické fakulty brněnské univerzity, zpočátku „bezejmenné“, pak J. E. Purkyně a od roku 1990 opět Masarykovy univerzity v Brně, shrnující práce jejích zaměstnanců někdy podle tematického, jindy organizačního nebo jen časového klíče. Sociologie začala být na stránkách Sborníku výrazněji přítomna koncem šedesátých let 20. století (Jan Macků, Ivo Možný, Miroslav Ovesný, Josef Solař), žádné číslo však nemělo výlučně sociologický charakter, s výjimkou výročního sborníku věnovaného I. Arnoštu Bláhovi (1970, 14). Kromě článků, glos a polemik sborník obsahoval rovněž recenze, referáty a zprávy, včetně výročních informací o vydavatelském pracovišti. Některé texty byly publikovány ve světových jazycích (anglicky, francouzsky, německy, rusky). V období tzv. normalizace v této řadě Sborníku naopak převládly sociologické texty, včetně těch, jež kvůli „nedostatečné ideologické angažovanosti“ nebo problematičnosti svých autorů neměly šanci na publikaci v celostátních periodikách (Hana Librová, Ivo Možný, Lubomír Nový). V roce 1996 byl sborník přejmenován na Sociální studia a od roku 2004 má charakter časopisu se stejným názvem.

Sborník je v naskenované podobě přístupný prostřednictvím digitální knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Zdeněk R. Nešpor