Socialismus tržní

socialismus tržní – typ social. ekonomiky, resp. socialismu, kde je řešení většiny mikroekon. otázek ponecháno na tržním mechanismu. Stát vlastní většinu kapitálu a půdy, avšak plánování je decentralizováno a o alokaci výrobních zdrojů rozhoduje trh. Koncepci s.t. rozvíjel v 30. l. pol. ekonom Oskar Lange. Navrhoval systém, v kterém by social. firmy v podstatě napodobovaly chování firem v dokonalé konkurenci. Hlavní funkcí centrálních plánů by nebylo vydávání příkazů, ale pouze určování cen. Chování firem by bylo řízeno 2 zákl. pravidly: 1. objem produkce stanovit ve výši, při které se marginální náklady produkce rovnají stanovené ceně produkce; 2. výrobní faktory vybírat v takových kombinacích, kdy jsou marginální produkty jednotlivých faktorů stejné. Podle O. Langa by s.t., který považoval za ideální systém, mohl být zárukou efektivnosti. Jeho výhodu proti kap. systému viděl zejm. v zamezení monopolů a v možnosti vzít v úvahu externality (při zachování podmínky stanovování cen).

market socialism socialisme de marché Marktsozialismus socialismo di mercato

Literatura: Miller, R. L.: Economics Today: the Micro View. 1985; Samuelson, P. A.Nordhaus, W. D.: Ekonomie. Praha 1991.

Irena Keményová