Sociologie kritická

sociologie kritická – označení vyskytující se ve 3 významech: 1. jako synonymum pro frankfurtskou školu, zejm. její rané vývojové období reprezentované hlavně dílem Maxe Horkheimera, pro něž se vžil Horkheimerův termín kritická teorie; 2. jako pojmenování směru levicově polit. orientované s-gie, zejm. americké, reprezentovaného např. Normanem Birnbaumem; 3. jako obecné označení pro nekonformní s-gii, která se definuje kritickou funkcí vůči establishmentu jako funkcí dominantní. Birnbaum ve své s.k. rozvíjí témata teor. (s-gické studium ideologií, s-gii náboženství), analyzuje současný stav marxismu a jeho krizi, zvláštní pozornost věnuje vývoji s-gie ve východoevrop. zemích, především v Polsku a Maďarsku (komentoval sarkasticky např. Světový sociologický kongres ve Varně v r. 1971 pod příznačnými titulky Cirkus ve Varně a Sociodivadlo absurdity, publikoval s-gický cestovní deník z cest po střední Evropě). Ve shodě s A. Gouldnerem a v opozici vůči oficializovanému marxismu ve vých. Evropě rozvíjí Birnbaum pojmy „pseudomarxismus“ a „pseudomarxistická agresivita“ pro označení toho, co sám pokládá za odklon od klasického, autentického marxismu. Současně polemizuje se sociology, které řadí mezi konzervativní, např. s R. A. Nisbetem a jeho pojetím vzniku s-gie. Rozvíjí také pojem pozdního kapitalismu, který je standardní součástí pojmové výbavy neomarxismu.

critical sociology sociologie critique kritische Soziologie sociologia critica

Literatura: Birnbaum, N.: Toward A Critical Sociology. New York, London, Oxford 1971.

Miloslav Petrusek