Spotřeba prestižní

spotřeba prestižní – v obecné formulaci spotřeba, v níž vlastnictví věci převládá nad jejím užitím, nákladnost nad funkcí, kde potřeba ukázat se (mít) převládá nad potřebou vlastního uspokojení (být). Jde o deformaci, hypertrofizaci soc. funkce spotřeby, která však může být i důsledkem jejího přezírání a zneuznání. S.p., resp. spotřeba demonstrativní je nepochybně stará jako lidstvo samo, její konceptualizaci však lze vztáhnout k T. B. Veblenovi, který ukázal, že samo bohatství nestačí ke vzbuzení úcty: k tomu musí být dáno i patřičně na odiv. Tak se vytváří „nápadná spotřeba“ (conspicuous consumption), nápadný volný čas (conspicuous leisure), nápadná abstinence od práce jako „počestná a záslužná činnost“ a zdroj všeobecné úcty k vládnoucí „leisure class“ (viz třída zahálčivá). Statusové symboly ve společnosti masové spotřeby nezůstávají ovšem stejné, nýbrž „prýští“ dolů (trickle effect) po stratifikační pyramidě, čímž se vytváří iluze soc. mobility: populace zůstává stát, hierarchie spotřebních vzorců se však mění. Striktně vzato, s.p. zahrnuje rozsáhlé oblasti módního odívání, automobilismus, spotřební elektroniku, kosmetiku atd. V minulosti byl tento koncept nadměrně ideologizován a zbaven svého relativního a s-gického významu (viz sociologie spotřeby).

prestige consumption comsommation prestigieuse Prestigekonsum consumo di prestigio

Literatura: Veblen, T. B.: The Theory of the Leisure Class. London 1899.

Jiří Večerník