Squateři

squateři – (z angl. to squat = obsadit, usadit se na cizím uzemí) – termín původně používaný pro kolonisty v australské buši (kterému odpovídaly názvy krakeři a Bezetzteři v Holandsku a ve Skandinávii), dnes pro polit.-soc. motivované hnutí většinou mladých lidí, projevující se obsazováním prázdných domů, bytů, tzn. řešením bytové otázky „zdola“, poukazováním na problémy „nebydlících“ (homeless). S. svým počínáním vyjadřují odpor proti domovním spekulantům, odcizujícím velkoměstským podmínkám bydlení a státní bytové politice. Výjimečným typem s. jsou rodiny s dětmi, které např. vytvořily squatting na celém území poloostrova Christianie v Kodani. Obsazené domy se často stávají zároveň místy kult. a polit. debat. S. bývají stoupenci anarchismu, příslušníci undergroundu. Netradičním intérierovým řešením s prvky provokace se snaží vytvářet alternativní životní prostor, alternativní životní styl uvnitř velkoměsta. V zabraných domech vznikají specif. komunity různého druhu. Masovější squatování se objevilo spolu s hnutím hippies v 60. l. Oživení squatingu nastalo koncem 70. l., především díky anarchistům. Nejrozšířenější jsou s. v Berlíně, Hamburku, Oslu a Amsterodamu. V čes. zemích se objevily pokusy o squatting začátkem 90. l. v Praze, Teplicích, Ostravě. Městské úřady se chovají ke s. s různou mírou tolerance. Nejtolerantnější jsou holandské úřady.

squatters squatters Hausbesetzer squatter

Jakub Línek