Stát policejní

stát policejní – v původním slova smyslu označení pro státní uspořádání pozdního absolutistického feudalismu (viz stát absolutistický, absolutismus). Proti s.p. byla orientována koncepce právního státu, rozpracovaná v Německu v 1. polovině 19. st., kde byl také termín s.p. běžně používán. Vyjadřoval absolutistickou představu o tom, že státu náleží právo určovat život poddaných ve všech oblastech jejich života, včetně podstatné části jejich soukromí, obvykle pod záminkou, že jde o péči o jejich blaho, příp. že státní zásah se děje v zájmu poddaného, jehož si on sám není dostatečně vědom. V obecnějším a neurčitějším významu se označení s.p. používá pro státní formy diktátorské, autoritativní a totalitní režimy (viz režim politický). V současné době však existují pokusy o jistou teor. rehabilitaci tohoto pojmu v souvislosti s rozpracováváním pojetí tzv. moderního státu G. Oestreichem v SRN.

police state État de police Polizeistaat Stato di polizia

Literatura: viz stát právní.

Miloslav Petrusek