Strategie domácnosti

strategie domácnosti – (z řec strategos = vůdce armády, to ze stratos = vojsko; ago = vedu) – termín užívaný sociology (J. I. Gershuny, R. E. Pahl) a ekonomy (G. S. Becker) při analýze způsobů alokace zdrojů práce v domácnosti. Základem je nová konceptualizace práce, založená na odlišení formální, neformální a domácí práce. Potenciální s.d. jsou odvozeny od situace na trhu práce, půdy, kapitálu a závisí na povaze státních zásahů, intervencí a podpor. Velký objem produktivních aktivit domácnosti může být jak produktem velmi dobré materiální situace, tak i relativní chudoby. Alternativním způsobům získávání produktů a služeb odpovídají různé typy racionality, odlišné hodnotové systémy a hraje přitom roli situace v tržní nabídce zboží a služeb. Rozdíly v motivaci přispívají k tomu, že domácnosti stejného materiálního standardu mohou užívat své zdroje zcela odlišným způsobem, zatímco domácnosti různé materiální úrovně, ale shodných cílů a hodnot, mohou jednat stejně.

household strategy stratégie du travail de ménage Haushaltsstrategie strategia familiare

Literatura: Becker, G.: A Treatise on the Family. London 1981; Pahll, R.Wallace, C.: Household Work Strategies in Economic Recession. In: Mingione, E.Redclift, N. eds.: Beyond Employment. Oxford 1985; viz též společnost samoobslužná.

Zuzana Miková