Tabu

tabu – (z polynézských jazyků – taboo = posvátný, nedotknutelný předmět) – třída sociokulturních regulativů vystupujících jako předmět, místo, činnost nebo osoba, které se týká určitý zákaz, jenž, je-li porušen, vede k automatickému trestu, odvozenému z magie nebo náboženstvím. T. bývá spojováno především s totemem, což vyplývá ze skutečnosti, že pro jedince a skupiny, které se ztotožňují s určitým totemickým předmětem (zvířetem, rostlinou apod.), je tento předmět nebo jeho část obvykle zakázána pro běžné použití. Většinou jsou tyto předměty součástí alimentárních zákazů. Ale systémy t. mohou pokrývat širší spektrum předmětů, než je počet totemů a naopak totemický systém nemusí být vůbec doprovázen t., protože totem představuje v prvé řadě pojmový nástroj, kterému se přiřazuje určitý soc. význam a teprve druhotně může být spojován s t. Zároveň platí, že systém t. může fungovat zcela nezávisle, tedy i v těch společnostech, které neznají totemický systém. Avšak jak t., tak totem mají společný zdroj, kterým je klasifikační a taxonomický systém kategorií, druhů, živlů, čísel atd., jak si ho vytvářejí jednotlivé přírodní národy, a který je současně zdrojem zvyků, věr, pověr fungujících ve spojení s ním i nezávisle na něm.

taboo tabou Tabu tabù

Literatura: viz totem.

Zdeněk Justoň