Zákazy alimentární

zákazy alimentární – (z lat. alimentum = výživa) – zákazy požívání určitých, obvykle přesně stanovených potravin. Z.a. se spojují s existencí totemů. Totemické zvíře je většinou rozděleno na část jedlou, část chráněnou a část emblematickou; z.a. se mohou týkat celého zvířete, nebo pouze jeho části. Někdy se požití totemického zvířete nebo rostliny považuje za kanibalismus, protože členové klanu se mohou považovat za fyzickou součást totemu. Z.a. jsou často totožné s tabu, porušení zákazu může být penalizováno (magicky nebo náb.). Z.a. neprovázejí totemické klasifikace vždy, ale jsou jim logicky podřízeny; nemusí však fungovat pouze ve spojení s totemismem. Bušmeni (Křováci) dodržují náročné a komplikované z.a., ale neznají nic, co by připomínalo totemický systém. Jestliže totemismus představuje analogii mezi společenstvím přírodních druhů a soc. strukturou lidské společnosti, pak tutéž analogii lze pozorovat mezi částmi zvířecího těla, jichž se týkají z.a. a jež tvoří dohromady organismus, a soc. skupinami, které jsou součástí lidského celku. Je pochopitelné, že systém z.a. je úzce spjat s rozdělováním potravy uvnitř lidských skupin a se specializací a dělbou práce mezi jednotlivci a skupinami. Protože výměna žen (viz příbuzenství nepokrevní) a výměna potravin představují prostředky, kterými se lidské kolektivy vzájemně pojí a komunikují, jsou z.a. bezprostředně spojeny s exogamními pravidly uzavírání sňatků.

alimentary prohibitions interdictions alimentaires alimentare Verbote divieti alimentari

Literatura: Service, E. R.: Profiles in Ethnologie. New York 1971; viz též totem.

Zdeněk Justoň