Taizé

Taizé – ekumenicky zaměřená křesťanská komuna, jedna z přirozených skupin setkávání, příklad pokusu o alternativní životní styl. Vznikla uprostřed 2. svět. války ve vých. Francii, nejdříve jako útočiště uprchlíků před nacismem. Začátkem 90. l. v ní žilo kolem 90 mnichů a ročně přichází několik desítek tisíc návštěvníků. Smyslem existence T. je jednak rozvíjet duchovní život společnými modlitbami, zpěvem, meditacemi, poutěmi, rozpravami apod., jednak rozvíjet lidskou solidaritu, úctu k práci, soc. angažovanost. Programem T. je i pomoc potřebným mimo komunu, pobývání v místech největší chudoby světa apod. Cílem také je pomáhat smíření mezi křesťany různých denominací (viz ekumenismus). Životní podmínky v T. jsou jednoduché a skromné, protože komuna nepřijímá žádné dary a na živobytí i provoz si získává prostředky prací svých členů. T. pořádá i mezinár. pouti a setkání v různých velkých městech světa. V r. 1990 se konalo setkání 80. tis. mladých lidí z celého světa v Praze. (Viz též hnutí komunitní.)

Taizé Taizé Taizé Taizé

Miluše Kubíčková