Teofilantropie

teofilantropie – (z řec. theos = bůh; filanthropos je složeno z filos = milující, anthropos = člověk) – učení deistické sekty založené ve stejné době, ve které vznikl kult rozumu, v revol. Francii konce 18. st. T. byla blízká tzv. přirozenému náboženství (viz deismus), obsahovala soc. etiku a kult hrdinů (zejm. G. Washingtona). Hlásili se k ní umělci, jako malíř David, spisovatelé, jako M. J. Chénier, Bernardin de St. Piere, Andrieux, národohospodáři, jako Dupont de Nemours. Celkově nedosáhla velkého významu, ale navazoval na ni C.-H. de Saint-Simon při koncipování svého „nového křesťanství“ i jeho žák A. Comte se svým pozitivistickým náboženstvím.

theophilanthropy théophilanthropie Theophilantropie teofilantropia, teofilantropismo

Jiří Linhart