Termín primitivní

termín primitivní – (z lat. terminus = přesně ohraničená mez; primitivus = prvotní) – zákl. termín v axiomatickém nebo formalizovaném systému, který v tomto systému není definován (viz axiomatizace, formalizace). T. p. vytvářejí spolu s axiómy a definičními a deduktivními pravidly bázi deduktivních systémů. Např. v axiomatickém systému aritmetiky vytvořeném G. Peanem jsou t.p. přirozené číslo, nula a následník. Aplikace přesného významu pojmu t.p. na s-gii je sporná, protože většinou zde nelze zachovávat přesná pravidla axiomatizace a formalizace, „nedefinování“ termínu může být symptomem obavy z redukcionismu nebo z příklonu k určitému s-gickému směru.

primitive term terme primitif Grundtermin, primitiver Termin termine primitivo

Literatura: Berka, K.Mleziva, M.: Co je logika. Praha 1962; Hasenjäger, G.: Einführung in die Grundbegriffe und Probleme der modernen Logik. Freiburg, München 1962.

Karel Berka