Testy schopností

testy schopností – typ psychologických testů kladoucí si za cíl odhadnout schopnosti porozumět zadávaným úkolům a rozpoznat sklon k jejich realizaci. Zjišťuje se např. kvalita zrakového vnímání, spolehlivost prostorové orientace, schopnost vizualizace problému, perceptuální rychlost, motorické dovednosti aj. T.s. slouží k profesnímu odhadu a jsou to cenné pomůcky pro rozhodování v oblasti managementu a v pracovně profesním poradenství.

ability tests tests de capacités, tests d'aptitudes Fähigkeitentests test attitudinali

Michal Černoušek