Trajektorie

trajektorie – (z lat. traiectus = přepravování, převoz, přechod) – v původním fyzikálním smyslu dráha objektu nebo události v reálném i fiktivním prostoru. Do spol.vědních výzkumů se tento pojem dostal z kybernetiky a též díky expanzi prognostiky. V tomto kontextu vyjadřuje zevšeobecněnou vývojovou tendenci založenou buď na poznané zákonitosti, nebo na prognostických hypotézách (viz prognóza). Konkrétní vyjádření t. nějakého soc. jevu (procesu, veličiny) může mít podobu trendu s kvant. parametry (např. funkce vyjadřující sklon k saturaci výdajů obyv. na výživu) nebo kvalit. trendu (např. postupné zvyšování znečištění životního prostředí). T. lze v s-gii využít v zásadě při zkoumání jakékoholi soc. pohybu, k zobrazení jakékoli sociální změny, pokud je znám dostatečný počet parametrů.

trajectory trajectoire Trajektorie traiettoria

Literatura: viz prognostika.

Fedor Gál