Transgrese

transgrese – (z lat. transgressio = přechod, přemístění) – jeden z tzv. obranných mechanismů, jimiž se ego brání proti dezintegrujícím psych. obsahům, zejm. negativním emocím. T. spočívá v přemístění reakce na zástupný vnější objekt, když je původní podnět, který tuto reakci vyvolal, nepřítomen. T. byla zprvu prokázána laboratorně na pokusných zvířatech (v r. 1948), později byly popsány teor. aplikace i na spol. jevy. I. Sarnoff (1962) např. vysvětloval pomocí t. antisemitismus a jeho projevy transgresí: lidé přenášejí své negativní pocity na Židy, neboť „se to smí“; naopak původní zdroje negativních emocí jsou buď neidentifikovatelné, nebo jsou před projevy zloby a nepřátelství soc. chráněny (viz též obětní beránek). V psychoanalýze se t. rozumí přenos slasti na jiný objekt. Např. u dítěte se slast ze zadržování stolice přenáší na pozdější podržování a hromadění předmětů, což se projevuje jako tzv. „retenčně anální charakter“ (K. Abraham), jehož rysy jsou lakota, nutkavost, pedanterie aj. V r. 1892 zavedl S. Freud příbuzný pojem „přenos“, jímž vyjadřuje přesun psych. obsahu a energie z původního objektu na jiný . Jedná se tu zejm. o přenos problémů neurotika na lékaře-analytika, z čehož se může vyvinout tzv. přenosová neuróza.

transgression transgression Transgression trasgressione

Literatura: Miller, D. R.Swanson, G. E.: Inner conflicts and defense. New York 1959.

Milan Nakonečný