Trend vedoucí

trend vedoucí – takový trend, který předbíhá průběh jiného trendu, s nímž je nějak spjat. Konstrukce t.v. je doplňkem prognostické metody založené na tzv. pilot nation. Obvykle jde o vztah mezi trendem, jenž vykazuje pilot nation, a trendem jakékoliv jiné (s ní komparované) země. T.v. bývá též simulován tzv. světovými trendy (průměr za všechny země světa nebo za ty, které jsou pokládány za rozhodující z toho či jiného hlediska). Hledání t.v. nemá jen prognostický význam, ale je i důležitým nástrojem popisu stavu vyspělosti komparované země. Vyspělost se hodnotí relativně jako předstih či spíše zaostávání za t.v., resp. za pilot nation. Předstih či zaostávání se vyjadřuje v jednotkách kalendářního času.

leading trend trend directeur (dominant) leitender Trend trend dominante

Jiří Linhart