Uniformita

uniformita – (z lat. uniformis = prostý, jednoduchý, stejného tvaru) – dobrovolná nebo vynucená jednota názorů, chování, vkusu apod. Pojem u. hraje význ. roli v koncepcích kritiků masové společnosti. Podle nich strojová velkovýroba, tedy výroba uniformních produktů ve velkých sériích, spoluurčuje i způsob myšlení a chování členů společnosti. S postupující industrializací volnočasových aktivit se přenáší u. výroby i do oblastí údajně svobodného konzumu. Rostoucí u. životního stylu a vkusu je předpokladem i důsledkem masové produkce umění a kultury. Význ. úlohu při posilování u. vkusu populace sehrává reklama. Kromě potřeb masové výroby je u. vynucována též potřebami správy centralizovaných polit. útvarů, které nemají pochopení pro lokální zvláštnosti. Hlavní nebezpečí plynoucí z rostoucí u. je spatřováno ve snížené schopnosti formulovat alternativy, v omezení lidské představivosti, v tom, že myšlení člověka se stává jednorozměrným. Odpor vůči u., jež provází moderní společnost, riskuje, že bude buďto marginalizován, anebo se časem sám promění jen v další formu uniformní konformity.

uniformity uniformité Uniformität uniformità

Literatura: Marcuse, H.: Jednorozměrný člověk. Praha 1991.

Jan Keller