Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (1991–)

Univerzita J. E. Purkyně (UJEP) vznikla v roce 1991 z dřívější samostatné Pedagogické fakulty, převzala přitom název, který v letech 1960–90 užívala brněnská univerzita (původně a od roku 1990 znovu Masarykova univerzita v Brně). Jednou ze tří zakládajících fakult UJEP byla Fakulta sociálně-ekonomická, na které byla zřízena katedra sociální práce (vedoucí Petr Balek a později Pavel Kuchař, na katedře dlouhodobě působili také Jiří Buriánek a František Zich). Určité sociologické aspekty má i práce převážně ekonomicky orientované katedry regionálního rozvoje a veřejné správy (vedoucí Petr Hlaváček).

Zdeněk R. Nešpor