Vývoj

vývoj – proces kvantitativních i kvalitativních přechodů, jejichž směr může být právě tak vzestupný, jako sestupný. V. je změna jednoho stavu do druhého takovým způsobem, že předchozí stav je možné chápat jako (hodnotově neutrální) předstupeň stavu následného. V jednotlivých spec. vědách se používá pojem v. odlišným způsobem – třeba v biologii pro označení procesů psychofyzického zrání individuí či skupin (druhů), v psychologii pro označení procesů přizpůsobování okolí, pro psych. rozvoj individuí atp. V sociologii se slovo v. používá dosti neurčitě a poměrně nejednotně pro obecné označení postupných proměn soc. útvarů a jako synonymum pro evoluci (viz evolucionismus), pro sociální změnu nebo pro pokrok.

development, evolution développement, évolution Entwicklung evoluzione

Miloš Havelka