Výzkum chronologický

výzkum chronologický – (z řec. chronos = čas; logikos = řeč rozumem odůvodněná) – většinou se chápe jako aplikace experimentální procedury, kde jednou proměnnou je čas. Může mít podobu longitudinálního výzkumu. V podstatě je založen na sérii pretestů, aplikaci experimentální proměnné a následující sérii posttestů. Směřuje ke kauzální interpretaci výsledků, která se však ze získaných empir. údajů provádí většinou obtížně.

chronological research recherche chronologique chronologische Forschung ricerca cronologica

Jiří Buriánek