Vědecké informace Ústavu marxismu-leninismu pro vysoké školy

Vědecké informace Ústavu marxismu-leninismu pro vysoké školy (1965–1968)

Vědecké informace Ústavu marxismu-leninismu pro vysoké školy 01.jpg

Periodikum Ústavu marxismu-leninismu pro vysoké školy, resp. pozdějšího Ústavu sociálně politických věd UK, kolektivně řízené redakční radou proměnlivého složení. Vycházelo v podstatě jako ročenka v pěti řadách (Filosofie; Historie; Politická ekonomie; Sociologie a vědecký komunismus; Teorie řízení, organizace, politická věda), v posledním roce vydávání v podobě číslovaných tematických sborníků v rámci jediné řady. Sociologickou řadu Vědeckých informací tvořily sborníky komentovaných výběrových překladů z nedávno vydané zahraniční (především západní a polské) literatury, omezeně i původních textů. Například v roce 1965 šlo o svazek věnovaný obecné sociologii, sociologii průmyslu, sociálním skupinám a empirickým výzkumům (v redakci Miloslava Formánka, Bohumila Jungmanna a Miloslava Petruska, Luboše Kohouta a Miroslava Dismana) či v roce 1968 sociologické teorii a metodologii (editoři Miloslav Petrusek a Bohumil Jungmann). Vědecké informace byly označovány za neprodejný studijní text, jejich význam pro budování marxistické sociologie šedesátých let byl ovšem zásadní, podobně jako v případě Přehledu vědecké a pedagogické práce kateder marxismu-leninismu, vydávaného stejnou organizací.

Zdeněk R. Nešpor