Přehled vědecké a pedagogické práce kateder marxismu-leninismu

Přehled vědecké a pedagogické práce kateder marxismu-leninismu (1961–1969)

Přehled vědecké a pedagogické práce kateder marxismu-leninismu 01.jpg

Nepravidelně vycházející sborník (až šest čísel ročně), jehož vydávání od 6. ročníku (1961) převzal Ústav marxismu-leninismu pro vysoké školy, respektive pozdější Ústav sociálně politických věd Univerzity Karlovy. Sborník byl označován za „interní“, kolektivně jej řídila redakční rada proměnlivého složení. Původním obsahem periodika byly ideologicko-proklamativní, případně (marxisticko-)filosofické a politickoekonomické texty, když však do vedení vydavatelské instituce vstoupil Pavel Machonin a začal ji reorientovat k empirickému sociologickému výzkumu, Přehled se stal jeho důležitou publikační platformou. Kromě Machonina v něm publikovali Bohumil Jungmann, Miloslav Petrusek a další, včetně externistů (Miroslav Disman, Václav Lamser, Zdeněk Strmiska); vyšly zde i první české recenze Raymonda Arona (Jiří Večerník). Vedle sociologie byla v Přehledu nadále výrazně zastoupena (politická) ekonomie a historie. V letech 1965–68 vyšlo rovněž nejméně šest knižních „příloh“ Přehledu, z nichž některé tvořily překlady dobově významných sociologických děl (např. v roce 1967 Strmiskův výbor z Lundbergovy, Schragovy a Larsenovy Sociologie). Obdobný charakter měly i Vědecké informace Ústavu marxismu-leninismu pro vysoké školy.

Zdeněk R. Nešpor