Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze (1963–)

Vysoká škola ekonomická (VŠE) vznikla v roce 1953 z části zrušené Vysoké školy politických a hospodářských věd (viz Vysoká škola politická a sociální v Praze), navazovala přitom na také na dřívější Vysokou školu obchodní ČVUT. Na Institutu národohospodářského plánování VŠE vznikla v roce 1963 z iniciativy Jaroslava Kohouta katedra řízení, později přejmenovaná na katedru ekonomické sociologie a psychologie. V roce byla katedra 1968 včleněná do nově zřízené Fakulty řízení. Katedra v šedesátých letech podnikla několik sociologických výzkumů podniků, dlouhodobě se však orientovala především na teoretická a psychologická studia managementu a pracovních vztahů. Kromě Kohouta na této katedře působili například Jaroslava Bauerová, Jaroslav Kolář či Miloslav Tomšík, a to bez větších změn i v období tzv. normalizace. V roce 1990 byla přejmenována na katedru sociologie a psychologie práce a přenesena na Fakultu podnikohospodářskou, v současnosti působí jako katedra manažerské psychologie a sociologie (vedoucí Daniela Pauknerová). Po celou dobu své existence katedra poskytovala sociologické vzdělání studentům jiných oborů VŠE (v současnosti například podniková ekonomika, veřejná správa a regionální rozvoj), samostatnou sociologii na této vysoké škole studovat nešlo. Vedle toho byla a je na VŠE vyučována statistika, respektive i demografie, a to od vzniku této vysoké školy.

Zdeněk R. Nešpor