Základna materiálně-technická

základna materiálně-technická – pojem marx. ekonomie označující souhrn věcných prvků materiálních podmínek výroby. Patří sem disponibilní zásoby surovin, energie, zpracované materiály včetně půdy a dále technika ve smyslu materializovaných podob technologií (od jednoduchých nástrojů ke složitým strojovým soustavám, od elementárních popisů práce k počítačovému softwaru apod.), která je v tomto souhrnu dominantním prvkem. Z.m.-t. je chápána jako část výrobních sil společnosti a objektivní podmínka uplatnění a rozvoje jejich dalších složek (zejm. pracovních sil), jako přírodně-hist. skutečnost. Za první revoluční zlom v z.m.-t. je považována neolitická revoluce, kvantitativní zvrat přinesla např. průmyslová revoluce, dnes vědeckotechnická revoluce. Pojem je zpravidla užíván ve smyslu z.m.-t. společnosti, někdy je však spojován i s dílčími oblastmi spol. produkce a reprodukce (např. z.m.-t. vědy). Nelze jej zaměňovat s marx. pojmem základna.

material-technological base base matérielle et technique materiell-technische Basis base materiale e tecnica

Richard Růžička
Václav Štědronský


Viz též heslo základna a nadstavba v historickém Malém sociologickém slovníku (1970)