Revoluce neolitická

revoluce neolitická – (z řec. neos = nový; lithos = kámen) – tak bývá označován přechod z lovecko-sběračského způsobu života k zemědělské výrobě, provázený změnou její technologie, rozvinutím spol. dělby práce a usedlým životem. Tento zvrat v životním stylu byl původně situován do období neolitu (mladší doby kamenné). Nové antropol. a archeologické výzkumy ukazují, že to nebyla revoluce, ale velmi pozvolné změny, které neprobíhaly jen v neolitu, ale trvaly tisíciletí, od mladšího paleolitu přes mezolit až po neolit, kdy byly dovršeny. Změny si vyžádaly usedlý způsob života (připoutání k poli na dobu nejméně jednoho agrotechnického cyklu), který podnítil populační růst (zejm. zkrácením intervalu mezi porody, což bylo umožněno životem na jednom místě). Život na vesnicích zároveň prohluboval sociální strafifikaci a uvedl v činnost kult. a spol. instituce. Přechod k zemědělské výrobě je doložen již před 14,5 tis. lety (např. kultura naturfienu, sídlící od Turecka po Egypt). Zhruba před 7 tis. lety se zemědělská výroba zcela nezávisle na Blízkém východě objevuje v jihozáp. Evropě, Číně, jihových. Asii, Mexiku a Peru. Dodnes však není tento vývoj celosvět. ukončen. Některé populační skupiny (např. Křováci v poušti Kalahari, australští domorodci a některé indiánské kmeny) zůstaly dosud u lovecko-sběračské technologie, jiné u raného zemědělství (např. na Nové Guineji), další u kočovného pastevectví (v Asii).

neolithic revolution révolution néolithique neolithische Revolution rivoluzione neolitica

Tomáš Novák
Věra Capponi