Buržoazie: Porovnání verzí

m (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(Přidána poslední věta Viz též heslo buržoazie v historickém Malém sociologickém slovníku (1970))
 
Řádek 13: Řádek 13:
 
[[Kategorie:Aut: Šanderová Jadwiga]]
 
[[Kategorie:Aut: Šanderová Jadwiga]]
 
[[Kategorie:Terminologie/sociální strukturace a diferenciace]]
 
[[Kategorie:Terminologie/sociální strukturace a diferenciace]]
 +
----
 +
<span class="see-also">Viz též heslo [[buržoazie (MSgS)|buržoazie]] v historickém [[MSgS|Malém sociologickém slovníku (1970)]]</span>
 
[[Kategorie:VSgS]]
 
[[Kategorie:VSgS]]

Aktuální verze z 10. 11. 2018, 20:18

buržoazie – (z fr. bourgeoisie = měšťanstvo, obyv. města, odvozeno z pozdně lat. burgus = opevněné město) – původně se tímto pojmem označovali měšťané, později všechny majetné vrstvy, zejm. vlastníci průmyslových podniků a finančníci. B. je zákl. pojmem v marx. analýze sociální stratifikace kap. společnosti (viz též třída dělnická a boj třídní). V rámci b. je často rozlišována tzv. velkoburžoazie a maloburžoazie, někdy i střední b. Kritériem rozlišení vrstev v rámci b. je zejm. velikost majetku a počet námezdně pracujících, jež její příslušníci zaměstnávají. V současné s-gii se maloburžoazií rozumí zpravidla vrstva vlastníků výrobních prostředků, kteří nezaměstnávají pracovní síly mimo svoji rodinu. V rámci marxismu jsou však všechny vrstvy b. chápány jako spol. síly, které mají zájem na udržení kapitalismu a které bojují s děl. třídou o charakter rozdělování vyprodukované nadhodnoty. Weberovsky orientovaná větev teoretiků soc. stratifikace je chápe spíše jako příslušníky dvou různých tříd, přičemž maloburžoazie je typickým představitelem třídy střední.

bourgeoisie bourgeoisie Bourgeoisie borghesia

Literatura: Baechler, J.: Les origines du capitalisme. Paris 1971; Braudel, F.: Civilisation matérielle, économie et capitalism, XV–XVIII siècle, 3 sv. Paris 1979; Giddens, A.: Marx, Weber and Development of Capitalism. Sociology, 4, 1970.

Jadwiga Šanderová


Viz též heslo buržoazie v historickém Malém sociologickém slovníku (1970)