Homeostáze

Verze z 11. 12. 2017, 18:02, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

homeostáze – (z řec. homoios, od homos = stejný; statis = stav) – stav dynamické rovnováhy funkcí systémů. Pojem je převzat z biologie. Mechanismy h. zajišťují, aby systém vyrovnával stavy nerovnováhy a reagoval na stresy. Princip h. byl využit zejm. v kybernetickém modelování. V s-gii se v analogickém smyslu v návaznosti na různé koncepce jednání vyskytuje pojem sociální rovnováha (též sociální ekvilibrium). Koncept pohyblivého ekvilibria ve smyslu rovnováhy sil nastínil už V. Pareto, jinou variantu nabízejí koncepce organicismu (nazývané též koncepce homeostatické), funkcionalismus, systémová sociologie (T. Parsons). V současnosti se u W. Buckleye objevuje dynamičtější procesuální pojetí h., vycházející z modelu adaptivního systému, který nejenom zajišťuje setrvání na daném stavu organizace, ale má schopnost dalšího zdokonalování, autoregulace a seberozvoje.

homeostasis homéostasie Gleichgewicht omeostasi

Literatura: viz sociologie systémová.

Jiří Buriánek