Výběry geografické

výběry geografické – třída postupů a metod výběrového šetření, které se používají pro výběr prostorově lokalizovaných a prostorově autokorelovaných jednotek za účelem podchycení geogr. podmíněných vlastností základního souboru, kterým je celá prostorová struktura jednotek. Patří sem: a) systematický výběr z geogr. určené posloupnosti jednotek (např. podle sousedství, vzdálenosti od centra apod.), b) výběr územních čtverců, c) výběr náhodných bodů a jejich okolí z mapy, d) výběr jednotek podél geogr. určených linií, e) výběr v geogr. určených enklávách. Do většiny s-gických výběrových šetření vstupuje geogr. a regionální prvek výběru prostřednictvím územně-administrativní stratifikace (viz výběr stratifikovaný) a výběrem územních jednotek na vyšších stupních výběru (viz výběr skupinkový).

geographic sampling, spacial sampling échantillons géographiques geographische Auswahl campionamenti geografici

Literatura: viz šetření výběrová.

Jan Řehák