Česká asociace pro sociální antropologii

Česká asociace pro sociální antropologii (2008–)

Sociální (příp. kulturní) antropologie byla v českém prostředí dlouho zastoupena jen jednotlivci, nebyla proto potřeba zakládat sociálněantropologickou akademickou společnost. Představitelé oboru měli blíž k sociologům než k tradičním národopiscům, etnografům a folkloristům, proto se účastnili práce sociologických vědeckých společností (Josef Voráček v rámci Společnosti pro sociální bádání, Sekce integrální antropologie v rámci Československé sociologické společnosti při ČSAV). Větší rozmach sociální/kulturní antropologie nastal teprve v devadesátých letech 20. století, někteří antropologové v roce 2008 založili Českou asociaci pro sociální antropologii (CASA). Jejím prvním předsedou se stal Zdeněk Uherek (2008–16), po něm následuje Martin Heřmanský (od roku 2016). CASA převzala záštitu nad konáním Gellnerovských seminářů, původně organizovaných (Masarykovou) Českou sociologickou společností na počest Ernesta Gellnera, a vydávání časopisu Cargo (od roku 1998, vychází nepravidelně), počet jejích členů je však nízký a větší aktivitu nevyvíjí.

Literatura:

Zdeněk R. Nešpor: „Konceptualizace obecné antropologie v českém akademickém prostředí.“ Pp. 251–260 in Jan Horský – Linda Hroníková – Marco Stella a kol.: Natura et cultura I. Antropologická bádání mezi empirií a interpretací. Togga, Praha 2014.

Zdeněk R. Nešpor: „’Za největší provinění budiž považováno, bránit jinému v jeho názoru!’ Sekce integrální antropologie Československé sociologické společnosti.“ Pp. 349–366 in Jiří Woitsch – Adéla Jůnová Macková a kol.: Etnologie v zúženém prostoru. Etnologický ústav AV ČR, Praha 2016.

Zdeněk R. Nešpor