Česká demografická společnost

Česká demografická společnost (1964–)

Česká (do roku 1993 Československá) demografická společnost (ČSDS) vznikla 22. dubna 1964 při ČSAV, zpočátku v jistém konkurenčním vztahu vůči vznikající Československé sociologické společnosti při ČSAV. Prvním předsedou společnosti byl František Fajfr (1964–69), dále Vladimír Srb (1969–72), Miroslav Vojta (1972–74), Zdeněk Pavlík (1974–99), Felix Koschin (1999–2009), Jitka Rychtaříková (2009–2015) a Jitka Langhamrová (2015–). Existence ČSDS měla pro českou sociologii druhé poloviny 20. století poměrně velký význam jednak proto, že obě vědy jsou si blízké a v některých ohledech se prolínají, ale i z toho důvodu, že menší a ideologicky méně svázaná demografická společnost v období vlády komunistického režimu představovala jistý „únik“, svobodnější diskusní platformu než „normalizovaná“ sociologická společnost. Mezi členy ČSDS bylo proto až do roku 1989 a do jisté míry i později značné množství sociologů (Miroslav Foret, Michal Illner, Václav Lamser, Jiří Musil, Igor Tomeš, Vladimír Wynnyczuk ad.), někteří demografové zase tematicky a metodicky inklinovali k sociologii (Jaromír Korčák, Ladislav Růžička, Václav Sekera, Vladimír Srb ad.). Členové Společnosti pro sociální bádání po jejím zániku (1980) vstoupili do ČSDS, pokud již nebyli jejími členy dříve. Tato mezioborová blízkost se v průběhu devadesátých let 20. století rozvolnila, jednak proto, že pominuly vnější důvody v podobě represivního a kontrolního tlaku komunistického režimu, jednak proto, že se obecně snížil význam vědeckých společností v české vědě.

Literatura:

Alena Šubrtová: 10 let ČSDS. 1964–1974. Československá demografická společnost při ČSAV, Praha 1975.

Zdeněk R. Nešpor