Agregát sociální

agregát sociální – (z lat. grex = stádo) – množina osob, které jsou spojeny fyzickou či geogr. blízkostí, mezi nimiž však nedošlo k systematické interakci, takže netvoří ještě společenskou skupinu. Jsou to např. lidé bydlící v jednom sídlišti nebo v jednom velkém panelovém domě, kteří se osobně obvykle ani neznají, nebo studenti jednoho vysokoškolského ročníku, kteří se scházejí jen na některých přednáškách ve stejné posluchárně apod. Prostorová blízkost sama však je důležitým předpokladem vzniku sociální interakce, takže a.s. nebo jeho větší či menší část se může proměnit v soc. skupinu. Podobně jako sociální kategorie je a.s. předstupněm skupiny. Zvl. druhem a.s. je dav., který se však kromě prostorové blízkosti vyznačuje ještě dalšími znaky. Význam a.s. v poslední době roste přímo úměrně růstu objektivního významu ekologických faktorů a míře rozpoznání jejich soc. významu. Tak např. crowding se na existenci soc. a.s. přímo váže. Kdo vlastně pojem a.s. do s-gie zavedl, to se dá obtížně zjistit, ale v učebnicové literatuře se běžně užívá. I. A. Bláha používá termín agregace pro spojení lidských bytostí, tzv. plurálů (termín E. E. Eubancka) na základě prostorové blízkosti.

social aggregate agrégat social Sozialaggregat aggregato sociale

Literatura: Bláha, I. A.: Sociologie. Praha 1968; Eubanck, E. E.: Concepts of Sociology. New York 1932; Lundberg, G. A. ed.: Sociology. New York 1968.

Miloslav Petrusek