Antagonismus třídní

antagonismus třídní – konfliktní vztah mezi spol. třídami, který podle marx. teorie vyjadřuje rozpornost jejich zákl. zájmů a má perspektivní hist. řešení pouze v soc. revoluci a vzniku beztřídní společnosti. Původní pojetí a.t. v klasickém marxismu bylo postupně rozvinuto do ideologizované obecnější teorie tzv. antagonistických a neantagonistických rozporů, která má svůj počátek ve Stalinově tezi z r. 1936, že v socialismu vzniká nový typ třídního vztahu, vztah neantagonistický, který je založen na plánovitém přetváření ekonomických, soc. a kult. podmínek. Tato teorie měla vytvořit harmonický a idylický obraz reálného socialismu, který byl však natolik v rozporu s empir. fakty, že od poloviny 50. l. v rámci marx. teorie vzniká řada teorií tzv. dial. rozporu, které se pokoušejí smířit tzv. autentický marxismus s realitou reálného socialismu, příp. se pokoušejí o jeho kritiku z marx. pozic.

class antagonism antagonisme de classe Klassenantagonismus, Klassengegensatz antagonismo di classe

Literatura: Garaudy, R.: Marxismus 20. století. Praha 1968; Stalin, J. V.: Otázky leninismu. Praha 1950.

Miloslav Petrusek