Antropocenóza

antropocenóza – (z řec. anthropos = člověk) – taková biocenóza, která zahrnuje vedle rostlin, živočichů a mikroorganismů, žijících ve stejném prostoru a čase, také lidskou populaci, resp. lidské společenstvo. Předpokládá se, že v a. v podstatě platí stejné zákonitosti fungování jako obecně v biocenóze a některé další zákonitosti typické pro lidskou společnost. V a. jsou jednotlivé populace včetně lidské vzájemně spjaty rozmanitými vzájemnými vazbami i svým vztahem k prostředí (viz prostředí životní, ekosystém).

anthropocoenosis anthropocénose Anthropozönose antropocenosi

Zdeněk Lamser