Artefakt

artefakt – (z lat. ars, resp. 2. p. artis = zručnost, umění; factum = čin, skutek, událost) – jakýkoli materiální předmět zhotovený nebo modifikovaný lidskou činností v souladu s normami určité kultury. Původně byl tento pojem užíván v archeologických výzkumech pro všechny uměle vytvořené věcné kult. objekty, mající samostatné funkční určení. V průběhu 20. st. však rychle pronikl do soc. a kult. antropologie, etnografie, historie a uměnovědy. V archeologických výzkumech jsou a. tříděny a seskupovány do kategorií, tříd, typů a variant. Pokusy vytvořit z pojmu a. účinný nástroj systémově orientovaných výzkumů kultury se zabývá především současná angl. analytická archeologie a am. nová archeologie.

artifact, artefact artefact Artefakt artefatto

Literatura: Malina, J.: Archeologie včera a dnes. Brno 1981.

Václav Soukup