Bydlení

bydlení – forma uspokojení jedné ze zákl. životních potřeb lidí, potřeby mít přístřeší a soukromí. S b. je svázána kategorie domácnosti a také kategorie domova. Úroveň b. je součástí komplexu indikátorů životní úrovně. Kvantitativně je charakterizována velikostí bytu ve vztahu k počtu osob nebo domácností žijících v bytě. Kvalitativně je vyjádřitelná vybavením a polohou bytu. Úroveň b. je ovšem relativní pojem, závislý na kult. kontextu i individ. představách. Bývá i ukazatelem tzv. demonstrativní spotřeby. Většinou vypovídá o soc. statusu domácnosti i o životním stylu jejích členů. Zároveň ovšem úroveň i charakter b. i jejich vztah k jednotlivým vrstvám obyv. závisí na konkrétních ekon. podmínkách společnosti a na její bytové politice. V této souvislosti vzniká také tzv. bytová otázka. (Viz též sociologie bydlení.)

housing habitation Wohnen abitazione

Literatura: Emms, P.: Social Housing. A European dilema? Bristol 1990; Whiet, W. vanWeesep, J. van eds.: Government and Housing. Developments in Seven Countries. Newbury Park 1990; Zerembka, A.: The Urban Housing Crisis. Social. Economics, and Legal Issues and Proposals. New York 1990.

Milan Kučera