Coil system

coil system – (z am. angličtiny, kde coil = smyčka, spirála) – lze přeložit jako korytaření, kořistění, rabování, kořistnický systém, většinou se však nepřekládá – takové pojetí politiky, které chápe volební vítězství jako prostředek k obohacení jednotlivců, polit. stran a s nimi sympatizujících organizací, odborů a jednotlivců. Volby a polit. boj jsou pojímány jako obchodní transakce; tomu odpovídá i práce s veřejností, reklama apod. Dosažení moci (jakýmkoli způsobem) je signálem k mnohostranné obměně řídících struktur i běžných zaměstnanců, v hospodářství i politice se prosazují rodinné klany apod. (viz nepotismus). Politika je ovládána „bosy“, kteří předem dohadují obsazení jednotlivých polit. a hosp. vlivných pozic. Běžným nástrojem politiky jsou korupce, protekce i likvidace nepohodlných osob, nezávislých novinářů, neúplatných politiků, odborářských vůdců apod. C.s. se vyvinul ze staršího systému tzv. patronáže v polovině 19. st. v USA. Boj s ním tam tvoří důležitou součást nár. tradic. Pro velkou část westernů i děl tzv. nezávislé soc. žurnalistiky je boj proti c.s. ústřední zápletkou. Uplatňoval se zde jak na centrální úrovni, tak v lokální politice. Ani v Evropě však není tento systém politické kultury neznámý. Podle J. Mertla (1931) prvky c.s. existovaly v činnosti polit. stran i za předmnichovské republiky. Dnes jej nalézáme zvl. v rozvojových zemích. Jeho prvky však prostupují v různé míře politiku všech záp. zemí i tzv. postkom. zemí (viz též mafie). C.s. může být uplatněn i na úrovni podniku nebo jakékoliv jiné organizace či instituce.

coil system coil-système coil system coil system

Jiří Linhart