Despocie

despocie – (z řec. despotes = pán) – typ polit. systému státu, jehož vládcem je „despota“, což byl v historii čestný titul, který používali císaři Východořímské říše pro své syny a později též pro guvernéry jednotlivých provincií impéria. Tento titul zavedl ve 12. st. Alexius III. (Angelus). Ovšem dopravní prostředky a komunikační sítě ve středověku se vyznačovaly takovou pomalostí, že guvernéři provincií měli možnost stát se samovládci (viz autokracie) a zneužívat své moci, což často vyvrcholilo vládou tyranskou, tyranií (i když teor. to nutné není). Čestný titul „despota“ se tedy postupně proměnil v charakterizaci absolutního vládce, tyrana. Moderní despotismus má své představitele v diktaturách a v totalitních režimech, v nichž jednotlivec anebo malá skupina sami sebe postaví nad jakékoliv ústavy a zákony (v tradičních despotických režimech ovšem takové instituce vůbec neexistují). Funkce exekutivy, administrace i právního (soudního) řádu nejsou nijak diferencovány v tom smyslu, že vladař (despota) má jediné, resp. konečné slovo při veškerém rozhodování. Termín „despota“ se též používá pro jednotlivce, který se vyznačuje krutostí a arbitrárností rozhodování a který má přitom možnost své podřízené (ať už formálně nebo neformálně) donutit, aby jednali podle jeho rozkazu.

despotic rule despotisme Despotie dispotismo

Jiří Nehněvajsa