Ekofakt

ekofakt – prvek (předmět či vlastnost) přír. prostředí. Na rozdíl od artefaktu není produktem cílevědomé lidské činnosti, může ale být jejím neuvědomovaným důsledkem. Proto se e. jako fosilní půdy, kosti, usazeniny, zkameněliny, pyl aj. stávají cenným zdrojem archeologických, ale i antropol. a s-gických informací. Umožňují především popsat a vysvětlit vztahy mezi hist. kulturami a přír. prostředím v kontextu ekologie. Výzkum e. je prováděn v rámci zkoumání konkrétních archeologických lokalit. Využití e. ke komplementárnímu studiu artefaktů je spjato zejm. s rozvojem am. nové archeologie a brit. analytické archeologie.

ecofact écofact Ökofaktum fatto ecologico

Literatura: Gardin, J. C.: Une archéologie théorique. Paris 1979.

Václav Soukup