Eldorádo

Eldorádo – (ze špan. el a dorado = zlatý, pozlacený; tedy místo, kde je zlato) – v literatuře z oblasti utopie jeden z výrazů pro zemi, kde je mnoho materiálních výhod, tedy pro bohatou zemi – zemi zlata. E. je vedle Edenu a Arkádie jednou z vysněných zemí. V E. vystupují do popředí motivace lidského jednání vedoucí materiálnímu prospěchu, k rychlému zbohatnutí. E. je také zemí, kde neplatí žádné zákony, nejsou žádné autority, kde člověk nedělá nic jiného, než že užívá svého bohatství. Pojem E. se vynořil v souvislosti s dobrodružnými dobyvačnými výpravami špan. conquistadorů. Hledání E. z velké části motivovaly vybičovaná vůle a fantazie. Věřilo se, že dosáhnout „země zlata“ lze jen po překonání mnoha překážek, s nasazením vlastního života. Romantismus a patos spojený s cestami do E. čerpal jistě i z tradice starší evrop. literatury, z rytířského románu, bretonských písní apod.; lákadlem byla i možnost rychlého společenského vzestupu. Dobyvatel je ctižádostivý jedinec z anonymní masy, který touží po zbohatnutí a s tím spojeným spol. povznesením. To je s-gický smysl hledání E., které se analogicky objevuje v různých lidových mýtech a sociálních iluzích, ale i v náb. představách.

Eldorado, El Dorado Eldorado Eldorado Eldorado

Literatura: viz utopie.

Ivan Mucha