Funkce manifestní

funkce manifestní – zamýšlený, vědomý, příp. veř. prezentovaný předpokládaný důsledek určitého lidského jednání. Pojem zavedl R. K. Merton, aby odlišil záměrnou a nezáměrnou složku efektů lidských rozhodnutí, motivací, ale především činností. F.m. jsou zamýšlené důsledky těch činností, které si daná instituce, organizace, skupina nebo jedinec předsevzali vykonávat. F.m. činnosti fotbalového týmu je vyhrávat fotbalové zápasy s jinými týmy. Kromě zamýšlených efektů může mít daná aktivita i efekty nezamýšlené, tzv. latentní (viz funkce latentní), v tomto případě třeba utužování přátelských vztahů (latentní eufunkce) nebo nelegální podnikání v oblasti vrcholového sportu (latentní dysfunkce). Analýza f.m. je velice podstatná při zkoumání institucí a organizací, protože umožňuje zjistit rozpory mezi proklamovanými a skrytými, utajovanými cíli.

manifest function fonction manifeste manifestierte Funktion funzione manifesta

Literatura: viz funkce.

Miloslav Petrusek