Indoktrinace

indoktrinace – (z lat. in = v, ve, na; lat. doctrina = vyučování, vzdělanost) – úsilí zaměřené k slepému a odevzdanému přijetí určité doktríny, názoru, systému hodnot a postojů. Vede ke změně v hodnotové a ideové orientaci a staví na odmítnutí kritického uvažování. I. působí nejúčinněji v období dospívání či během dlouhodobé izolace. Klasická je náb. a ideol. i.. Počátky zájmu o i. jsou spojeny se zkoumáním působení různých okolností fyzické a morální povahy na vznik odlišných charakterových typů (J. S. Mill). Větší pozornost i. věnoval i K. Lorenz, který ji uvedl do souvislosti s reklamou, působením hromadných sdělovacích prostředků, propagací, propagandou a konformismem. K i. lze použít metody brainwashingu.

indoctrination endoctrinement Indoktrinierung indottrinamento

Literatura: Lorenz, K.: Die acht Todsünden der zivilizierten Menschheit. München 1980.

Ivan Mucha