Klepy

klepy – (odvozeno ze slov klebety, klevety, která jsou staročes. původu) – informace o určité osobě nebo skupině osob, které vedle případných pravdivých prvků nutně obsahují i nepravdu a zpravidla snižují spol. prestiž toho, koho se týkají. K. se obvykle šíří neoficiálními informačními zdroji – „od úst k ústům“, příp. bulvárním tiskem, televizí apod. K. o známých osobnostech uspokojují zvědavost lidí, doplňují běžně dostupné informace. Vznikají buď se záměrem poškodit objekt k. (což je popsáno např. v povídce J. Nerudy Přivedla chudáka na mizinu), nebo pro posílení vlastní důležitosti, zdůraznění informovanosti, známostí apod. Mohou vzniknout i omylem, přeslechnutím, šumem v neoficiálních informačních kanálech. Pokud je objekt k. v centru zájmu veřejnosti, mohou k. přerůst ve fámu. Ovlivňují postoje lidí, veřejné mínění, příp. i chování lidí. Některé k. mohou přispět ke vzniku veřejné ostudy, k vytvoření trvalejšího imaga osoby či instituce.

gossip commérages, cancans Tratsch pettegolezzi

Ivan Tomek