Konzumerismus

konzumerismus – (z lat. consumare = spotřebovat) – tendence ke konzumnímu způsobu života spojená s přeceňováním významu spotřeby hmotných statků vyúsťující až ve „spotřebu pro spotřebu“. S výraznou kritikou k. a konzumní společnosti se setkáváme od počátku 70. l. v souvislosti s rostoucím znečištěním životního prostředí a vyčerpáním neobnovitelných přír. zdrojů. Vznikly teorie nulového a omezeného růstu a později teorie kvality života, které zdůrazňují nástup nových hodnotových systémů v postindustriální společnosti, snižování váhy hmotné spotřeby a růst úlohy služeb terciárního a kvaternálního typu. S ostrou kritikou k. se lze setkat zejm. ve zprávách Římského klubu a výrazně k ní přispěli autoři, jako E. J. Mishan, J. W. Forrester, B. Commoner či J. K. Galbraith.

consumerism consumérisme Konsumerismus consumerismo

Literatura: Hamrin, R. D.: Managing Growth in the 80-es. Toward a New Economics. New York 1980; Meadows, D. L.Meadows, D. H. and others: Limits to Growth. Cambridge, Mass. 1974.

Milan Sojka