Kula

kula – symbolická obřadní výměna, kterou prováděli domorodci obývající prstenec ostrovů v oblasti Nové Guineje. účastníci slavnosti se na kánoích plavili proti sobě, často na vzdálenost mnoha kilometrů, a vezli s sebou červené lasturové náhrdelníky „soulava“ a náramky z bílých mušlí „mwali“, které si při setkání slavnostně výměňovali. K. tvoří složitý systém, řízený souborem tradičních pravidel, provázený rituály. Tento obřad plní celou řadu soc. funkcí – posiluje soc. prestiž, je mechanismem integrace společnosti a prostředkem mezikmenové spolupráce i transkulturní komunikace. K. poprvé popsal a z funkcionalistického hlediska interpretoval B. Malinowski ve své práci Argonauts of the western Pacific v r. 1922. Podle fr. etnologa M. Mausse představuje k. druh velkého potlachu a nejposvátnější fázi rozsáhlého systému vzájemných služeb a reciprocity, který prostupuje veškerým soc. a hosp. životem této kultury. Malinowského a Maussovy interpretace k. výrazně stimulovaly výzkumy redistribuce a reciprocity a zapůsobily na zformování význ. oblasti výzkumů ekonomické antropologie (viz též teorie sociální směny).

Kula Kula Kula Kula

Literatura: Leach, J. W.Leach, E. R.: The Kula: New Perspectives on Massim Exchange. Cambridge, Mass. 1983; Malinowski, B.: Argonauts of the Western Pacific. London 1922; Mauss, M.: Essai sur le don, forme archaïque de l'échange. L'Année sociologique, I, 1923–24.

Václav Soukup