Lůza

lůza – (asi ze staroněm. lôs = bezuzdný) – expresivní neodborný pojem vyskytující se v hist. pramenech, který označuje soc. vrstvu vydělující se z chudiny, resp. z lidu agresivitou, amorálností, egoismem, nekulturností i animálností potřeb. V češtině jsou téměř analogicky užívány pojmy chátra, holota, cháska, sebranka aj. Jde o osoby nejnižšího soc. statusu, s výrazně negativistickým vztahem k soc. řádu a nedostatkem porozumění pro celospol. zájmy. Tyto osoby většinou prošly procesem sociální degradace a bývají považovány za deklasovanou vrstvu. Požívají min. spol. úcty a prestiže. Dnes jsou to obvykle chuligáni, narkomani, kriminální živly, pobudové, tzv. lumpenproletariát. V polit. publicistice je termín l. obvykle pejorativním labellingem, kterým se označují nejrůznější spol. skupiny včetně členů militantních hnutí, ale i vládnoucí vrstvy (viz slovní spojení „panská holota“). Použití pojmu l. má obvykle výrazný diferenciační přídech a je projevem nadřazenosti mluvčího. S-gie zahrnuje zkoumání l. do rámce studia sociální deviace, resp. sociální patologie.

mob, rabble populace, racaille Pöbel plebaglia

Jiří Linhart