Lumpenproletariát

lumpenproletariát – (z něm. Lumpen = hadr, cár; lat. proletarius = občan nemající pozemky) – doslova proletariát v hadrech, deklasované vrstvy, nacházející se na nejnižší příčce žebříčku sociální stratifikace kap. společnosti. Do l. patří žebráci, zloději, tuláci, prostitutky apod. L. je výsledkem sestupné sociální mobility části maloburžoazie a části proletariátu, spojených se sociální degradací (viz též pauperizace). Podle K. Marxe jde spíše o reakční vrstvu společnosti, jejíž příslušníci ztratili třídní vědomí, a ačkoli bývají někdy strženi proletářskou revolucí, jsou ochotni zaprodat se buržoazii, která l. často zneužívá proti třídně uvědomělému proletariátu (např. formou stávkokazectví). L. je náchylný i k přijímání extrémních poloh rasismu a nacionalismu, k účasti na pogromech. Jako téma patří do studia sociální deviace, resp. sociální patologie.

lumpenproletariat, underclass lumpenproletariat, sous-prolétariat Lumpenproletariat lumpenproletariat

Jadwiga Šanderová