Ludistika

ludistika – též ludologie – (z lat. ludus = hra, zábava a logos = slovo, řeč, věda) – systematický výzkum podstaty, vzniku, smyslu pravidel, funkcí a úlohy hry v individ. a spol. životě člověka a vyšších zvířat. Ludologové zkoumají hru jako biol. jev (viz etologie) a psychol. jev a její místo v ontogenezi a socializaci jedince (zejm. v dětské psychologii) i ve vytváření a vývoji kultury. L. objasňuje pojem hry v protikladu a v souvislosti se svobodou, účelností, krásou, prací, existencí, prožitkem, starostí aj. Různé teorie her analyzují tento jev od nejstarších kultovních her a rituálů až po nejmodernější hry, např. na počítačích. Vyskytují se estetické, psychol., s-gické a kult.-fil. teorie, založené zejm. na fenomenologických přístupech.

Ludism ludistique Ludismus

Literatura: viz hra.

Jan Kamarýt